Efektywna praca przy projekcie firmowym

Praca grupowa musi opierać się na pewnych podstawowych kwestiach. Pierwszą z nich jest zdolność działania w zespole. Osoba, będąca członkiem grupy odpowiedzialnej za realizację konkretnego zadania, musi więc umieć pracować sama i z innymi. Niektóre zadania kończy się samemu, będąc właśnie za nie odpowiedzialnym, ale jest to tylko część całego projektu. Żeby więc wszystko mogło działać prawidłowo, każdy element musi być wykonany, w zgodzie z wymogami. Następna sprawa to łatwe komunikowanie się. Ludzie zajmujący się jednym celem, powinni nieustannie przekazywać sobie informacje i każdy z nich musi mieć rozeznanie, w jakiej fazie znajdują się inni użytkownicy. Przekaz wiedzy, plików i innych danych musi więc być sprawny i czytelny. Poza tym, trzeba powiedzieć jeszcze o kontroli. Jednostka trzymająca pieczę nad ogółem projektu, powinna mieć dostęp do profilu każdego użytkownika. Będzie ona sprawdzać wyniki działania i proponować modyfikację, w przypadku, gdyby coś działo nieprawidłowo. W celu sprawnego zarządzania użytkownikami przydatny okazuje się chociażby system crowd. Posiada on funkcję single sign-on, poprzez którą użytkownik po jednym tylko logowaniu ma zupełny dostęp do różnych aplikacji. Dzięki programowi manager może też zarządzać większą liczbą użytkowników aplikacji.