Efektywna praca przy projekcie firmowym

Praca grupowa musi opierać się na pewnych podstawowych kwestiach. Pierwszą z nich jest zdolność działania w zespole. Osoba, będąca członkiem grupy odpowiedzialnej za realizację konkretnego zadania, musi więc umieć pracować sama i z innymi. Niektóre zadania kończy się samemu, będąc właśnie za nie odpowiedzialnym, ale jest to tylko część całego projektu. Żeby więc wszystko mogło działać prawidłowo, każdy element musi być wykonany, w zgodzie z wymogami. Następna sprawa to łatwe komunikowanie się. Ludzie zajmujący się jednym celem, powinni nieustannie przekazywać sobie informacje i każdy z nich musi mieć rozeznanie, w jakiej fazie znajdują się inni użytkownicy. Przekaz wiedzy, plików i innych danych musi więc być sprawny i czytelny. Poza tym, trzeba powiedzieć jeszcze o kontroli. Jednostka trzymająca pieczę nad ogółem projektu, powinna mieć dostęp do profilu każdego użytkownika. Będzie ona sprawdzać wyniki działania i proponować modyfikację, w przypadku, gdyby coś działo nieprawidłowo. W celu sprawnego zarządzania użytkownikami przydatny okazuje się chociażby system crowd. Posiada on funkcję single sign-on, poprzez którą użytkownik po jednym tylko logowaniu ma zupełny dostęp do różnych aplikacji. Dzięki programowi manager może też zarządzać większą liczbą użytkowników aplikacji.

This entry was posted on Lipiec 16, 2015. Bookmark the permalink.