Zarządzanie wiedzą w organizacji

Na ogół każda korporacja, bez względu na to, w jakiej branży działa, opiera się na pewnym systemie informatycznym. Pion IT pełni tu kluczową funkcję, ponieważ wszelkie zadania innych działów, a także rozwój podmiotu zależą właśnie od niego. W każdej takiej organizacji bardzo ważna jest także komunikacja we wszelkich jej obszarach. Pracownicy wyższego szczebla muszą stale kontrolować działania zespołu, grupa odpowiadająca za projekt musi porozumiewać się między sobą, a i współpraca między różnymi działami musi być dobrze zintegrowana. Żeby to sobie zapewnić należy wykorzystywać chociażby takie narzędzia, jak hipchat. Szybka wymiana informacji przez system informatyczny jest dużo bardziej skuteczna, niż inne rozwiązania. Pracując przy określonym projekcie, można szybko skorzystać z porad innego członka zespołu lub zastosować przekazywaną przez niego wiedzę. Zdoła się też upewnić, jakie zadanie zamieszczone przez kierownika jest priorytetowe, a jakie jest szansa wykonać nieco później. Całość ta ma znaczenie dla sprawniejszego realizowania pewnych zadań pracowniczych i lepszej ich efektywności. Ponadto, też i system kontrolny kierowników jest tutaj rozbudowany, a jednocześnie każdy może być z tego zadowolony.